/ 4 نظر / 32 بازدید

ميشه هيچ چي رو نديد فقط نگاه كرد! روزاي مقدس و خوب رو فدا كرد اما عشق فرياد يك درد عميقه دواي عشقو نميشه بي صدا كرد غربت صداي گريم درد بي تو بودنه بي صدا شكستنم صداي شعراي منه مثل خوشبختي تو دوري از من اما هميشه طعم گريه هاي تو تلخيه حرفاي منه من مصيبتو با رفتنت شناختم! به جاي ترانه هام مرثيه ساختم قصه هام غم نامه اي براي تو شد هر كلام من فقط صداي تو شد از منم به من تو نزديكتري اما هميشه سرديه دوريه تو از تن من دور نميشه درد اين فاصله ها منو به فرياد ميكشه توي خرمنه سكوتم شعله هاي آتيشه...

love

ميشه هيچ چي رو نديد فقط نگاه كرد! روزاي مقدس و خوب رو فدا كرد اما عشق فرياد يك درد عميقه دواي عشقو نميشه بي صدا كرد غربت صداي گريم درد بي تو بودنه بي صدا شكستنم صداي شعراي منه مثل خوشبختي تو دوري از من اما هميشه طعم گريه هاي تو تلخيه حرفاي منه من مصيبتو با رفتنت شناختم! به جاي ترانه هام مرثيه ساختم قصه هام غم نامه اي براي تو شد هر كلام من فقط صداي تو شد از منم به من تو نزديكتري اما هميشه سرديه دوريه تو از تن من دور نميشه درد اين فاصله ها منو به فرياد ميكشه توي خرمنه سكوتم شعله هاي آتيشه...

پویا

‌سلام ممنون---لطف کردین که کلبه ی درویشی مارو منور کردین از این که وبلاگ پیچک احساس مرا لینک کردین متشکرم موفق باشید