# عشق
چقدر سخت است، چقدر سخت است، چقدر سخت است، خندان نگه داشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها
/ 2 نظر / 29 بازدید